dibagar

آخرین اخبار در مورد بهورزان

بهورزان در انتظار افزایش حقوق

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از نداشتن حقوق کافی برای بهورزان گلایه کرده است. بهورز کسی است که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را همراه با آموزش اولیه بیماران را بر عهده می‌گیرد و دوره‌های آموزش را بر اساس ضوابط آموزشی با کسب دانش و مهارت می‌گذراند. آن‌ها زحمت‌های فراوانی را برای درمان بیماران می‌کشند. اما این روز‌ها از نداشتن حقوق کافی گلایه دارند و این موضوع مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورده ا ...